Invitasjon til løp, Sandnes BMX 13/9-2020

Endelig er det vår tur å ha løp igjen! Det skjer søndag 13. september.

Løpet blir kjørt iht. gjeldende retningslinjer ifm. Covid-19. Maksimal gruppestørrelse på arrangementet er for tiden 200 deltakere inkudert støtteapparat (foreldre). BMX løpene må derfor og gjennomføres som to seperate arrangement.

  • BMX Barneleker 0-10 år – start kl 14.00
  • BMX Challenge, Jr og Elite, 11 år og oppover. – start kl 17.00

Hver rytter kan ha med maksimalt EN person som støtteapparat. Dette legges inn i eget felt i påmeldingen. Støtteapparat kan kun være tilstede på ET av arrangementene. 

Les nøye invitasjon med instruks under.

Påmelding via eqtiming innen fredag 12. sept kl 23.59

Invitasjon med informasjon om Covid19 tiltak