Styret

Her kommer info om styret

Oppgave Navn Mobil E-post
Leder Kjetil Andersen 971 00 999 kjetil@sandnesbmx.no
Sponsor Thomas Helsmgård styret@sandnesbmx.no
Kontakt medlemmer Markus Lundberg 970 24 101 styret@sandnesbmx.no
Styremedlem Øyvind Berg styret@sandnesbmx.no
Arrangement Stian Stangeland  stian@sandnesbmx.no
Økonomi Monika Tveit  styret@sandnesbmx.no
Klubbhus/utleie  Linda Holmen  utleie@sandnesbmx.no