Styret

Her kommer info om styret

Oppgave Navn Mobil E-post
Leder Øyvind Berg 907 18 988 leder@sandnesbmx.no
Nestleder Oddgeir Nevland nestleder@sandnesbmx.no
Kontakt medlemmer Markus Lundberg 970 24 101 markus@sandnesbmx.no
Styremedlem Gry Anette Rugland Eilertsen gry-anette@sandnesbmx.no
Styremedlem Jan Erik Johannesen  janerik@sandnesbmx.no
Økonomi Monika Tveit  faktura@sandnesbmx.no
Klubbhus/utleie  Linda Holmen  utleie@sandnesbmx.no

Medlemsregister og spørsmål angående ut-innmelding  kan sendes til stian@sandnesbmx.no