Invitasjon til regionsløp Klepp 6/9 2020

Nedenfor følger invitasjon fra Klepp BMX, vi håper mange av våre ryttere stiller til dette løpet. Du trenger ikke ha syklet BMX lenge for å være med på løp!
Invitasjon til regionsløp søndag 6.september

Klepp BMX har gleden invitere til regionsløp og barneleker på Klepp BMX søndag 6.september.

Løpet blir kjørt iht. gjeldende retningslinjer ifm. Covid-19. Maksimal gruppestørrelse på arrangementet er for tiden 200 deltakere inkudert støtteapparat (foreldre). BMX løpene må derfor og gjennomføres som to seperate arrangement.

  • BMX Barneleker 0-10 år – start kl 14.00
  • BMX Challenge, Jr og Elite, 11 år og oppover. – start kl 17.00

Hver rytter kan ha med maksimalt EN person som støtteapparat. Dette legges inn i eget felt i påmeldingen. Støtteapparat kan kun være tilstede på ET av arrangementene. Les nøye invitasjon og instruks/områdeplan.

Dersom dette er ditt første løp kan du ta kontakt med Markus Lundberg på telefon : 970 24 101 hvis du har noen spørsmål.

Påmelding via eqtiming innen 3. sept kl 23.59

Invitasjon og områdeplan for Klepp BMX arena: