Styret

Her kommer info om styret

Oppgave Navn Mobil E-post
Leder Øyvind Berg 90718988 leder@sandnesbmx.no
Nestleder Oddgeir Nevland 41215933 nestleder@sandnesbmx.no
Sportslig leder Marius Vik 90556087 sport@sandnesbmx.no
Styremedlem Johannes van der Graaf 94010549
Styremedlem Rita Ødegård 48297232 ritode@udf.no
Styremedlem Glenn Lyse 93488975 glenn@sandnesbmx.no
Styremedlem Asbjørn Øksendal 46793328 asbjorn.oksendal@gmail.com
Styremedlem/økonomi Stian Stangeland 47011581 faktura@sandnesbmx.no
Styremedlem Christina Eriksen Nilsson christina@sandnesbmx.no
Styremedlem Bertil Hammer 90039262 bertil@sandnesbm.no

Medlemsregister og spørsmål angående ut-innmelding  kan sendes til stian@sandnesbmx.no

Henvendelser angående utleie av klubbhus kan sendes utleie@sandnesbmx.no