Treningstider

Våre treningstider er :

Mandag og onsdag   

Grønn :17:30-18:30 

Gul : 18:30-19:30 

Rød: 19:30-21:00

Gruppe 

Anslagsvis alder  

Beskrivelse 

Grønn 

0-10 

Alle som prøver for første gang skal prøve i denne gruppen.  

Gul 

9-14 

Bør mestre hopping og pumping før man deltar i denne gruppen. Må kunne stå på gate uten hjelp.  

Rød 

13+ 

Ryttere må være på et høyere nivå enn sin aldersklasse om de skal delta på denne gruppen før det er 13år.  

Alle nye ryttere skal starte i gruppe grønn uansett alder, noen vil videre til gul gruppe raskt og noen vil trenge noe mer tid. Den grønne gruppen vil i hovedsak bestå av rytterne fra 0-9 år. Den gul gruppen er for de mer viderekommende, her vil det være naturlig å være fra du er 9-10 til 12-13 år. Den røde gruppen vil være for rytterne på 13 år og eldre.  

For å være med på gul gruppe kreves det at du har noen grunnferdigheter, og det kan være naturlig å sykle noen måneder i grønn gruppe om du er fersk i sporten. Er man 8-9år, har lang erfaring og gode grunnleggende ferdigheter kan det være naturlig at du får delta i gul gruppe, men da i samråd med sportslig leder/trenere. Ingen under 10 år kan delta på gul gruppe uten at dette er avklart med sportslig leder. 

Den røde gruppen er for rytterne som har solide ferdigheter, de har syklet mange løp og er forberedt på et høyere nivå. Ingen under 13år (i inneværende år) får delta i denne gruppen uten avtale med sportslig leder.